Site İçi Arama

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı "Klinik Mühendislik Hizmetleri" konulu yazısı ile, 01.07.2013 tarih ve 2013/09 sayılı "Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları" konulu genelgesi ile ve 20.09.2013 tarih ve 80981279 nolu "Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri" konulu yazısı ile uyumludur.

Sağlık tesislerinde kullanılmakta olan HBYS'ler ile entegrasyonu zorunlu değildir. Sağlık Bakanlığı'na ait olan MKYS ile entegre olarak çalışır.

Web tabanlıdır, her türlü mobil cihaz ve internet tarayıcılar üzerinde çalışır.

Hastane özelinde kurulabileceği gibi Kamu Hastaneler Birliği genelindeki tüm hastanelerde de  çalışabilir.

Bağımsız çalışabildiği gibi Satın Alma ve Depo Yönetim Sistemleri ile de opsiyonel olarak entegre edilebilir.

Biyomedikal Tıbbi Cihazlar dışında tıbbi ekipman ve diğer teknik hizmet gerektiren cihazlar için de kullanılabilir.

Sağlık tesisi çalışanları dışında; bakım, onarım ve ölçümleme hizmeti alınan tedarikçilerin de yetkileri ölçüsünde kullanabilecekleri şekilde planlanmıştır.

Daha fazlası için bilgi@ventura.com.tr