Site İçi Arama

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı "Klinik Mühendislik Hizmetleri" konulu yazısı ile, 01.07.2013 tarih ve 2013/09 sayılı "Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları" konulu genelgesi ile ve 20.09.2013 tarih ve 80981279 nolu "Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri" konulu yazısı ile uyumludur.

Sağlık tesislerinde kullanılmakta olan HBYS'ler ile entegrasyonu zorunlu değildir. Sağlık Bakanlığı'na ait olan MKYS ile entegre olarak çalışır.

Web tabanlıdır, her türlü mobil cihaz ve internet tarayıcılar üzerinde çalışır.

Hastane özelinde kurulabileceği gibi Kamu Hastaneler Birliği genelindeki tüm hastanelerde de  çalışabilir.

Bağımsız çalışabildiği gibi Satın Alma ve Depo Yönetim Sistemleri ile de opsiyonel olarak entegre edilebilir.

Biyomedikal Tıbbi Cihazlar dışında tıbbi ekipman ve diğer teknik hizmet gerektiren cihazlar için de kullanılabilir.

Sağlık tesisi çalışanları dışında; bakım, onarım ve ölçümleme hizmeti alınan tedarikçilerin de yetkileri ölçüsünde kullanabilecekleri şekilde planlanmıştır.

Daha fazlası için bilgi@ventura.com.tr

Lis - SPY

Eğer diagnostik alanda çalışıyorsanız ve hastanelere “Hasta Başı Çalışma” anlaşması yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız, artık Lis-SPY sayesinde olan biteni kontrol altında tutabileceksiniz demektir. 

LIS-Spy, diagnostik cihaz tedarikçileri için geliştirilmiş, hastanede bulunan HBYS-LBYS’de üretilen sonuç sayılılarını cihaz tedarikçisinin de kendi sistemi üzerinden denetlemesini sağlayan; test sayıları; tekrar sayıları ve kalite kontrol sayılarını doğrulama amaçlı olarak cihaz tedarikçisine sunan ve bu verileri raporlayan bilgi yönetim sistemidir.

Kullanıcılar, cihazda belli tarihler aralığında hangi testten, hangi hastaya ne kadar çalışıldığını ve bunların ne kadarının tekrar çalışması olduğunu kolayca raporlayabilirler. Medikal Firmalar, elde edilen bilgileri hastane sistemi ile karşılaştırarak, kullanılan kitlerin verimliliğini artırıp, kendi maliyetlerini düşürebilirler.

 

 

Lis-SPY, HIS veya LIS a çısından bakıldığında ise sadece cihazdan gelen veriyi host bilgisayara gönderen, host bilgisayardan gelen veriyi de cihaza gönderen zararsız bir yazılımdır.


Hasta Başı Çalışma ve Lis-SPY

Hasta Başı Çalışma yönteminde yaşanan en önemli sorun, hastanenin medikal firmaya bildirdiği dönemsel test sayılarının, firmanın bu dönem içerisinde sağladığı kit miktarı ile uyumsuz olmasıdır. Örneğin hastane, medikal firmaya ay sonunda 80,000 adet test çalıştığını bildirirken, gerçekte firma ay içerisinde 120,000 testlik kit harcamıştır. Firma bunun yaklaşık 20,000 adedinin test tekrarı olduğunu tahmin etmekte, ancak geri kalan 20,000 adedinin ne olduğunu bilmemektedir ve bilme şansı da yoktur. Dolayısı ile hastanenin bildirdiği rakamlara göre fatura kesmek zorunda kalmaktadır. 

LIS-SPY bir iletişim dinleme programıdır. Diagnostik cihaz ile LIS/HIS arasındaki iletişimi sürekli olarak dinler ve bu bilgiyi kaydeder. Çalışılan test ile ilgili bilgiler LIS/HIS’ten ve cihazdan silinse dahi, LIS-SPY’da kayıtlı olarak kalır ve hiçbir şekilde silinemez. Böylece çalışılan hasta sayısı, bu hastalara kaç adet test yapılıp kaç adet tekrar yapıldığı LIS-SPY’da kayıtlı olarak kalır. Dolayısı ile çalışılan gerçek test sayısı her zaman LIS-SPY’dan görülebilir.

Ventura Ortam Denetleme Sistemleri

Ventura Ortam Denetleme Sistemleri, aşı/ecza dolaplarındaki sıcaklıkları -40C ile +70 C ler arasında ölçebilmektedir.

 • İzlem cihazı ile anlık sıcaklık değerleri takip edilebilmekte ve ölçülen değerler arşivlenmektedir.
 • VENCC ile kullanıcılar, herhangi bir bilgisayardan (WEB üzerinden) istenilen oda/dolap sıcaklık değerini görebilmekte ve rapor alabilmektedir.
 • VENCC birden fazla kullanıcıyı desteklemektedir.
 • VENCC ile istenilen tarih aralıklarında istatistik ve grafiksel raporlarlar alınabilmektedir.

   

Ventura Sıcaklık Takip Programı, Sağlık Bakanlığı servisleriyle tam uyumlu olarak çalışmaktadır.

Temel Özellikler

 • Anlık Sıcaklık Takibi
 • Parametrik İstatistik
 • SMS, Email, Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi
 • Kolay Kullanım
 • Bakanlık Servisleriyle Tam Entegrasyon
 • 2D Karekod Okuyucu
 • Karekod Destekli Stok Yönetimi