Ventura Sağlık Müdürlükleri Bilgi Yönetim Platformu, Müdürlğklerin kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlarında idari, yönetim, denetleme görevlerinin yürütülebilmesi, idari-mali kayıtların tutulması, sağlık verilerinin kayıt altına alınması, mali-tıbbi raporlamalar için gerekli çıktıların üretilebilmesini sağlamak amacıyla, içinde birçok modül barındıran Sağlık Müdürlüklerine özel geliştirdiğimiz bir platformdur.

Bu platformun bazı programları aşağıda belirtilmiştir.


a) Personel Özlük, Ek Ödeme, Maaş Bordro Bilgi Yönetim Sistemi

Personel Özlük ve Maaş-Ek ödeme programımız (PAGO) Saplık Bakalığı Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılacak ek ödeme ve maaşlara ilişkin çıkan yönetmelik ve mevzuatların tamamını barındıran ve değişiklileri online takip eden sistemdir.


b) 112 Acil Hizmetler Bilgi Yönetim Sistemi

112 komuta merkezinden ve bağlı noktalarından göreve çıkan 112 görevlilerinin görev esnasında doldurdukları hasta kayıt formunu, nokta dönüşlerinde dijital ortama geçirdikleri, bu sayede de eksiksiz stok ve fatura takibi yapabilen, sisteme kayıtlı verilerden birçok istatistik üretilebilen sistemdir.


c) Ventura İlaç Takip Sistemi


Ventura İlaç Takip sistemi Sağlık Bakanlığının Web Servisleri aracılığıyla güvenli bir veri aktarım platformu oluştururak, ilaç alım bildirimlerinizi, sarf bildirimlerinizi, müdürlüğünüze bağlı hastanelere ve diğer kurumlara dağıtılanilaçların takibini yapabilirsiniz. İsterseniz; Ventura İlaç Takip Sistemi ile yaptığınız tüm işlemleri MKYS ile entegre olarak çalıştırabilirsiniz.


d) Eğitim Hizmetleri Sistemi

Sağlık Müdürlüklerine ve bağlı birimlerinde görev yapan personele verilen eğitimleri kayıt altına alabilen, eğitimin yapıldığı tarih, eğitimin konusu, yeri, süresi, yöntemi, eğitim verilen kişilerin niteliği, sayısı, personelin mesleği ve seans sayısı gibi detay bilgilere kolay ulaşma imkanı sağlayan sistemdir.


e) Duyuru SistemiSağlık Müdürlüğü iç süreçlerini veya sağlık hizmetlerini alanında yapılan değişiklikleri ve uygulamaları on-line olarak Sağlık Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde görev yapan personele duyurabilen sistemdir.