Ventura Sağlık Net Sağlayıcısı ile Sağlık Bakanlığı-Sağlık Net ortamına gönderilmesi zorunlu olan verileri, standartlara uygun olarak Sağlık Net servislerine iletebilirsiniz. 

Ventura Sağlık Net Sağlayıcısı, hastanenizdeki Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışarak, gönderilmesi gereken verileri HBYS veritabanından toplayıp, standartlara uygun biçimde Sağlık Bakanlığı servislerine iletir. Bu işlemler için hastanenin herhangi bir ek yazılım veya donanım satın almasına gerek yoktur. Sağlık Net sağlayıcısı hastane veritabanındaki veriyi toplama, uygun biçimde Sağlık Bakanlığı servislerine transfer etme ve sonucun geri bildirilmesine kadar tüm işlemleri kendisi yapmaktadır.


1-Sağlık Kurumunun tüm verileri mevcut Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS vb.) tarafından toplanır.

 

2-Sağlık Net Sağlayıcısı veri tabanı Bilgi Yönetim Sistemi tarafından toplanan tüm verilerle anlık olarak güncellenir.

 

3-Sağlık Net Sağlayıcı veritabanında bulunan tüm veriler Sağlık Bakanlığı servislerine veri kaybı olmadan aktarılır.

 

 

 

Ventura Sağlık Net Sağlayıcısı, tüm HBYS çözümleri ile entegre olabilecek esneklikte tasarlanmıştır.

 


B.10.0.SBS.0.77.00.00 Sayılı Genelge  Metni:

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 1 Ağustos 2012 tarihinde tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Sağlık Net 2 Sistemi devreye alınmıştır. Sağlık Net 2 Sistemi ile birlikte, sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri Sağlık Net 2sistemine göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.
Bu nedenle, Müdürlüğünüzce yazımız ekinde yer alan hekim muayenehane listeleriincelenerek, ilinizde hizmet vermekte olduğu halde listede yer almayan muayenehanelerin Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemine kaydedilmesi, mevcut kayıtlardaki eksikliklerin de giderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sisteminde muayenehanelerin de veri gönderimi zorunlu olacağından, ilinizde hizmet veren tüm muayenehanelerin bu tarihe kadar sisteme veri gönderimi yapmak üzere mevcut yazılımlarını Sağlık Net 2 sistemine entegre hale getirmeleri, henüz yazılımı olmayanların ise bu tarihe kadar sisteme entegre bir yazılım temin etmelerinin sağlanması hususunda.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı Öztürk
Bakan a.
Genel Müdür