Site İçi Arama 

HEKİM MUAYENEHANELERİ İÇİN UYUMLU...

Detaylı Bilgi İçin : 0 312 265 00 80

Sistem Nasıl Çalışır ?

1- Sağlık Kurumu hasta verilerini Ventura tarafından sağlanan arayüz ekranına kaydeder.

2- Ventura Sağlık.Net Arayüzüne girilen bilgiler İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ventura Sağlık.Net Sağlayıcı Veri Tabanına kaydedilir.

3- Sağlık Net Sağlayıcı veritabanında bulunan tüm veriler Sağlık Bakanlığı servislerine otomatik olarak veri kaybı olmadan aktarılır.

 

Ventura Sağlık.Net Bilgi Yönetim Sistemiyle,

  • Ekstra bir Bilgi Yönetim Sistemine ihtiyaç duymazsınız.
  • Bildirimi tamamlan işlemlerin istatistiğini,
  • Bildirim kuyruğunda olan işlemlerin istatistiği,
  • Hatalı İşlemler ekranları ile tam denetim ve kontrol sizin elinizde olur.

 

 

Ocak 2013 itibari ile Hekim Muayanehaneleri içinde zoru hale gelecektir.


 

 

B.10.0.SBS.0.77.00.00 Sayılı Genelge  Metni:

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 1 Ağustos 2012 tarihinde tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Sağlık Net 2 Sistemi devreye alınmıştır. Sağlık Net 2 Sistemi ile birlikte, sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri Sağlık Net 2sistemine göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.
Bu nedenle, Müdürlüğünüzce yazımız ekinde yer alan hekim muayenehane listeleriincelenerek, ilinizde hizmet vermekte olduğu halde listede yer almayan muayenehanelerin Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemine kaydedilmesi, mevcut kayıtlardaki eksikliklerin de giderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sisteminde muayenehanelerin de veri gönderimi zorunlu olacağından, ilinizde hizmet veren tüm muayenehanelerin bu tarihe kadar sisteme veri gönderimi yapmak üzere mevcut yazılımlarını Sağlık Net 2 sistemine entegre hale getirmeleri, henüz yazılımı olmayanların ise bu tarihe kadar sisteme entegre bir yazılım temin etmelerinin sağlanması hususunda.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı Öztürk
Bakan a.
Genel Müdür

Sağlık.NET2 Sistemine Veri Gönderimi Hakkında Duyuru

Sağlık Net’e veri gönderme zorunluluğu 2007’den bu yana mevzuatlarla düzenlenmiştir. Ağustos 2012’den itibaren yürürlüğe konulan Sağlık.NET2 sistemine entegre olma ve veri gönderme süreci ise Ağustos ayından önce duyurulmuştur.

Yapılan saha incelemelerinde Sağlık.NET2 sistemine muayenehanelerin eksik veri gönderdiği izlenmiş ve bu durum 17 Kasım 2012 tarihli resmi yazı ile hatırlatılmıştır.

Sağlık.NET2 veri sistemine entegrasyon ile ilgili olarak Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) yetkililerinin talebi üzerine 12 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede TDB yetkilileri; hasta bilgilerinin Sağlık.NET2 veri sistemine girilmesi ile ilgili diş hekimlerinin henüz hazır olmadığını ve teknik altyapılarının yetersiz olduğunu dile getirerek entegrasyon sürecinin bir müddet daha uzatılmasını talep etmişlerdir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonunu tamamlayamayan diş hekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü