Site İçi Arama

Evde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

Evde Sağlık: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarınca evde sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Evde Sağlık Hizmet, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir hastalığın takibinde, yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda eğitimi personel ile sunulmasıdır.

Ventura Evde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi, Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını, formların oluşturulmasını ve rapor/istatistiklerin hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bir bilgi sistemdir.


Sistemin Özellikleri :

  • Sitem Web tabalı olduğundan, hem veri girişi hem de raporlama için istenilen yerden sisteme ulaşılabilmektedir.
  • Oluşturulan online form ile internet üzerinden başvuru yapılabilidği gibi, Sağlık Bakanlığına ait 44'lü numaradan gelen talepler de sisteme kaydedilmektedir.
  • TC Kimlik no sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden, girilen kişisel bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.
  • Yetkili kullanıcılar, hastanın tüm geçmiş klinik bilgilerine, kolaylıkla ulaşabilmektedirler.
  • Önkayıtı alınıp kabulü yapılmış hastaların; Aile hekimi/Hastane atamaları ve periyodik bakımları sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
  • Sistem, periyodik bakımı aksatmış hastalar için bağlı olduğu birimlere (Aile Hekimi - Hastane - Müdürlük Birimi) uyarı göndermektedir.
  • Hastanın sevk ve sevk sonrası işlemleri, sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
  • Hastaların kimlik, muayene ve tedevi bilgileri sistem üzerinden doldurularak, bakanlık tarafından hazırlanmış standart formların çıktısı alınabilmektedir.
  • Web Servisler sayesinde kurumların tüm Aile Hekimliği ve HBYS'lerle entegrasyonu sağlanabilmektedir.
  • Yapılacak entegrasyon ile takip altında olan Evde Sağlık Hastalarına uygulanan tedavinin tüm detayları sistem üzerinden izlenebilmektedir.