Ventura Yazılım, bugüne kadar çeşitli laboratuvarlarda bulunan 1.500'den fazla analizör, Kan Sayım ve laboratuvardaki diğer cihazlar için entegrasyon yazılımı geliştirmiştir. Bu yazılımlar, şu anda Türkiye'deki çeşitli laboratuvarlarda bulunan 350 farklı Marka/Model cihazın tümünü kapsamaktadır. Ventura'nın geliştirdiği Cihaz Yazılımları ikiye ayrılmaktadır: 

1-Cihazların ALIS ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemiyle Entegrasyonu 
2-Cihazların Host Bilgisayarları İle Entegrasyonu 

Cihazların ALIS, VITALIS ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemiyle Entegrasyonu
Ventura, cihaz entegrasyon sürecini; cihazın özellikleri, hastanenin istekleri ve medikal firmanın görüşlerini alarak en kısa sürede sonuçlandırır. 

Entegrasyonda Amaçlarımız
Kullanıcılardan kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek;
İşleyişteki zaman kayıplarını önleyerek, mümkün olan en hızlı ve en doğru biçimde testleri sonuçlandırmak;
Laboratuvarın işleyişine uygun olarak Onay/Tekrar süreçlerini sağlamak,
Hasta, Barkod, Test, Tarih Aralığı gibi kıstaslar üzerinden cihazın çalıştığı testleri ve sonuçlarını raporlamak;
Sonuçları, grafik raporlar ve detaylı cihaz istatistikleri ile analiz etmek.
Ventura, daha önceden başka bir laboratuvarda, yazılım entegrasyonunu yaptığı bir cihaz da olsa, her hastane ve her laboratuvarın işleyişini yeniden analiz edip o laboratuvarın koşullarına en uygun çalışma sistemini kurduktan sonra cihazın entegrasyonunu sağlar. 

Laboratuvarın işleyişini analiz etmeden yapılan entegrasyonlar, genellikle başarısız sonuç vermektedir. Ventura için cihaz entegrasyonu, hastalara test istenmesinden, sonuçların doktor bilgisayarlarına online aktarılmasına kadar geçen sürecin tümünü kapsar. Bunun nedeni, bir laboratuvardaki çalışanların cihazla ilgili olarak düşündüğü tüm şikayet ya da memnuniyetlerini ihale sahibi medikal firmayla veya testlerin çalışıldığı cihazlarla ilişkilendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Entegrasyonlardaki yüksek kullanıcı memnuniyeti nasıl cihaz firmasına bir artı olarak dönüyorsa, sürekli aktarım sıkıntısı yaşanan bir yazılımdaki sorun da genellikle cihaz firmasına şikayet olarak dönmektedir. 

Örneğin, yanlış barkodlama nedeniyle cihazın çalışamadığı tüpler, cihazla hiç ilgisi olmasa da medikal firmaya bir cihaz şikayeti olarak iletilebilmektedir. Ya da Tekrar, Onaylama, Cihaz İstatistikleri gibi işlemlerin bilgisayar üzerinden yönetilmesi cihazın bir artısı gibi düşünülmektedir. Bu nedenle Ventura, testlerin hasta dosyasına aktarılmasından, uygun barkodların tüplere yapıştırılmasına, barkodlanmış tüplerin herhangi bir işlem yapılmadan cihazlara yerleştirilmesinden, çıkan sonuçların onaylanarak ilgili birimlere iletilmesine kadar geçen tüm süreçleri kontrol altında tutar. 

Not: Ventura, gerekli özellikleri taşıyan tüm cihazları sisteme sorunsuz entegre edeceği konusunda hastane ve laboratuvar yetkililerini bilgilendirmektedir. Ventura çalışanları, kuruluma gönderilmeden önce, her cihaza aynı mesafede yaklaşmaları konusunda eğitim almakta ve cihazlar ile ilgili hiçbir olumsuz yorum veya yönlendirme yapmamaktadırlar. 

Cihazların Host Bilgisayarları İle Entegrasyonu
Ventura, Medikal Cihaz ile cihaza entegre edilecek olan Host yazılımı arasında bir ara uygulama geliştirerek; Host yazılımından iş emirlerini alınarak cihaza göndilmesini; cihazdan gelen tetkik sonuçlarının da Host yazılımına gönderilmesini sağlar. 

Cihazların Host bilgisayar ile ASTM standartlarında konuşması sağlanırken, yapılan yazılım için LIS firmalarına verilecek Host Interface Manueli de Ventura tarafından oluşturulur. 

Ventura, Host yazılımı ile standartlara uygun biçimde haberleşmeyen çok sayıda cihazın ASTM standartlarına uygun biçimde otomasyona dahil edilmesini sağlamıştır. 

Cihaz Entegrasyonu ile ilgili sorularınız için alisinfo@ventura.com.tr adresini kullanınız.